Érdekvédelem

Ellátottaink jogainak gyakorlásában, érdekeinek érvényesítésében nyújt segítséget az ellátottjogi képviselő, illetve az Érdekvédelmi Fórum.

Ellátottjogi képviselő

Telefonszám: +36(1) 8969000

Web:   www.ijsz.hu

 Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf. 646.

Érdekvédelmi Fórum

Az Érdekvédelmi Fórum tagjait választják. Mandátumuk négy évre szól. Az ellátást igénylő és hozzátartozója, vagy gondnoka panasz esetén a Fórumhoz fordulhat vélt sérelme kivizsgálása céljából. A működésre vonatkozó részletes útmutatásokat a Házirend tartalmazza.