„Nyírlaki Pszichiátriai Betegekért” Alapítvány

Alapítványunk adatai

Alapítványunk neve: „Nyírlaki Pszichiátriai Betegekért” Alapítvány
Székhelye: 8331 Nyírlak-puszta 6.
Alapítványunk számlaszáma: 11748100-20182704
Alapítványunk adószáma: 18936472-1-19
Alapítványunk alapítási éve: 2003. október 29.
Bírósági bejegyzés: 2004. 02. 11.


Alapítvány létrehozói (Alapító okirat szerint)

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 8331 Nyírlak- puszta
Bardon Istvánné

Alapítványunk célja

Az otthonban élő ellátottak megfelelő gondoskodásához, a mindennapi életvitelükhöz való segítségnyújtás biztosítása. A pszichiátriai Betegek Otthonában élők egészségügyi ellátásának, kulturális foglalkoztatásának érdekében:

egészségügyi gépek, műszerek, segédeszközök beszerzése, kulturális, illetve a szabadidő jellegű foglalkoztatáshoz anyagok, eszközök, berendezések beszerzése, ilyen jellegű rendezvényekhez, programokhoz anyagi támogatás nyújtása. A Pszichiátriai Betegek Otthona működéséhez anyagi eszközökkel való segítségnyújtás.

Alapítványunk jogi jellege

Önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amely tevékenységét Alapszabályzatban rögzíti.

Kuratórium elnöke

Farkasné Sámson Klára

Tagjai

Lengyel Mária
Bakos Kitti