Fejlesztő foglalkoztatás

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási és fejlesztési tervekben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatás fejlesztési jogviszonyban történik. Fejlesztő foglalkoztatás keretében olyan feladatokat végez az ellátott, amelyet egészségi állapota és szellemi képességei alapján tartósan és folyamatosan képes ellátni. Az ellátottakat havi munkaidőkeretben, egyenlőtlen napi munkaidő beosztással foglalkoztatjuk, amely munkáért fejlesztési óradíjat kapnak, melynek összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb órabér 30%-ánál.

képképkép