Szolgáltatások

Veszprém megyében a szociális intézmények több lépcsős integrációjára került sor 2009-től. A Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye néven a székhelyintézmény a dákai intézmény lett.

2017. szeptember 1-től a székhelyintézménybe integrálódtak további szociális szolgáltatások:

 • Foglalkoztató Intézet Darvastó http://www.darvasto.hu/
 • Tapolca város jelzőrendszeres házi segítségnyújtása.
 • 2021. január 1-től a székhelyintézmény látja el Pápa város jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítását. 

A mellékletben csatolásra került Integrált Intézményünk alapító okirata.

Férőhelyek és szolgáltatások

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek részére intézményeink teljes körű ellátást biztosítanak, amelybe beletartozik az étkezés, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi ellátás, foglalkozások megszervezése és a szabadidő megszervezésének segítése.

Integrált intézményünk változatos szolgáltatásokkal, több helyszínen várja az érdeklődőket Veszprém megye több településén:

Dáka, Dózsa György u. 80. (székhelyintézmény)

 • Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona 95 férőhelyen
 • Szenvedélybetegek otthona 6 férőhelyen


Dáka, Dózsa György u. 88.

 • Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona 118 férőhelyen


Dáka, Dózsa György u. 78.

 • Fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona 8 férőhelyen


Dáka, Dózsa György u. 88.

 • Fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthona 8 férőhelyen


Nyárád, Rákóczi u. 7.

 • Fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona 8 férőhelyen


Kamond, Kossuth u. 27/2.

 • Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona 91 férőhelyen
 • Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona 9 férőhelyen


Lesencetomaj, Kossuth u. 95.

 • Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona 140 férőhelyen
 • Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona 56 férőhelyen
 • Fogyatékos személyek nappali ellátása 10 férőhelyen


Nyírlak, Sümeg – Nyírlakpuszta

 • Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona 115 férőhelyen


Veszprém, Tüzér u. 44.

 • Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona 67 férőhelyen
 • Fogyatékos személyek nappali ellátása 6 férőhelyen


Veszprém, Ördögárok u. 5.

 • Fogyatékos személyek átmeneti otthona, gondozóháza 10 férőhelyen


Darvastó, Csabrendek 0438/3 hrsz.

 • Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona 279 férőhelyenÉtkeztetés

Intézményünkben az étkezést az ellátottak szükségleteinek, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtjuk. Intézményeinkben napi ötszöri étkezést biztosítunk, amelyből az ebéd minden nap, a vacsora heti három alkalommal meleg étel. Szakorvosi rendelvényre lehetőség van diétás étkezésre is.

 

Ruházat, textília

Ellátottaink saját ruházatukat használják otthonainkban. Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal nem rendelkezik, részére - a jogszabályban előírtak és a teljes körű ellátás részeként – szükség szerint biztosítjuk azt. A kiskorú személyek részére az életkoruknak megfelelő sportruházatot is biztosítunk.

A ruházat, textília mosatása az intézmények mosodájában történik. A ruházat javítását szakképzett szakemberek végzik térítésmentesen.

 

Egészségügyi ellátás

Integrált intézményünkben a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk az ellátást igénybe vevők részére:

 • egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás
 • szükség szerint alapápolás biztosítása
 • személyi higiéné biztosítása
 • gyógyszerezés
 • segítségnyújtás az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint az inkontinenciában való segítségnyújtásban
 • szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás
 • kórházi kezeléshez való hozzájutás,
 • az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. § által előírt alapgyógyszerkészlet biztosítása,
 • gyógyászati segédeszközök biztosítása.

Otthonainkban heti két alkalommal rendel a háziorvos, a pszichiáter szakorvos hetente egy alkalommal.

 

Mentálhigiénés ellátás

Intézményeinkben nagy hangsúlyt fektetünk az ellátottak mentálhigiénés ellátásáról, amelynek keretében az alábbi tevékenységeket biztosítjuk:

 • a személyre szabott bánásmódot
 • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
 • a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak
 • a gondozási tervek megvalósítását
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit
 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélést.

Minden ellátott tekintetében gondoskodunk

 • az aktivitást segítő fizikai tevékenységekről (séta, sporttevékenység, ágytorna)
 • szellemi és szórakoztató tevékenységekről (olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, vetélkedők, zenehallgatás)
 • a kulturális tevékenységekről (rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások)

 

Foglalkoztatás

Intézményeink az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szerveznek, amelynek formái:

 • munkaterápia
 • a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás

Munkaterápia alkalmazásával elsődleges célunk a munkaképesség fejlesztése annak érdekében, hogy az ellátott alkalmassá váljon a fejlesztő foglalkoztatásban történő részvételre.

Fejlesztő foglalkoztatás keretében az intézményekben ellátottaink dolgozhatnak az alábbi területeken:

 • kertészet, parkgondozás
 • háztartási-, házkörüli munka
 • kerámiatermék készítése
 • huzaltermék készítése
 • szőnyegszövés
 • kosárfonás
 • seprűkészítés
 • varrás- és kézi szövések

 
A terápiás és képességfejlesztő foglalkozással elsődleges célunk a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása. Ezen foglalkoztatási forma keretein belül kreatív, művészeti, sport, mozgás- és játékterápiákat is szervezünk.

Fájlmelléklet