Térítési díj

Térítési díj:

Intézményünkben az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díj összege (továbbiakban személyi térítési díj) kiskorúak esetében a családi pótlék 80%-a, felnőtt lakók esetében pedig a jövedelmük 80 %-a terhére kerül megállapításra, és arról az ellátást igénylő szülőjét / gondnokát / gyámját az ellátást megelőzően írásban tájékoztatja. A térítési díjat az igénybe vétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény részére. A térítési díjfizetési kötelezettséget az intézmény által biztosított csekken, vagy az intézmény elszámolási számlájára átutalva kell teljesíteni.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában a Veszprém Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő veszprémi telephelyen:

Térítési díjak szolgáltatásonként:

A térítési díjak részlegenként a dokumentum mappából letölthetőek.