Tájékoztató az intézmény látogatási rendjéről

Fejléc     

TÁJÉKOZTATÁS

 

A látogatás rendje a Házirendben foglaltak szerint történik:

Az intézményben a látogatási idő naponta 9.00 – 18.00-ig tart, de rendkívüli esetekben – a krízishelyzetre és korlátozó intézkedések elrendelésére jogosult személlyel történt egyeztetés után – ettől el lehet térni.

A telephely intézmények eltérő látogatási rendjét a Kiegészítő házirendek tartalmazzák.

 

Dáka, 2023. 05. 19.

Tisztelettel:

                                                                                                           Hanich Ferenc

                                                                                                           intézményvezető