Térítési díj

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (továbbiakban személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátást megelőzően írásban tájékoztatja. A térítési díjat az igénybe vétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény részére. A térítési díjfizetési kötelezettséget az intézmény által biztosított csekken vagy készpénzben, az intézmény pénztárában, vagy az intézmény elszámolási számlájára átutalva kell teljesíteni.

XI-17024-3/2013. sz. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége megállapítása alapján a térítési díj fizetése az alábbiak szerint alakul:

Térítési díjak szolgáltatásonként:

A térítési díjak részlegenként a dokumentum mappából letölthetőek.