Szentmise

Szentmise

Szentmise

2024. június 13-án tartotta Déri Péter esperes atya búcsúmiséjét intézményünkben, mivel püspökatya áthelyezte őt Szentgotthárdra.

A szentmisét Páduai szent Antal tiszteletére ajánlotta fel. Élettörténetéből megtudtuk, hogy ferences rendi szerzetesnek állt, és Marokkóba igyekezett, de betegség és hajótörés miatt Szicíliába sodródott. Élete példáján át láthatjuk, hogy a Jóisten milyen módon tereli életünket, és igyekezzünk követni hívását. Szentmise végén szokásához híven Péter atya szentképet osztott. 

Az áldás előtt megköszöntük együttműködését intézményünkkel, jó erőt és egészséget kívántunk további szolgálatához.