Köszöntő

A Bakony Integrált Szociális Intézmény Veszprém Vármegye Ezüst Hárs Otthon Csabrendek telephelyét a Fővárosi Tanács 1983-ban létesítette Darvastón, egy megszűnt bauxitbánya üzem területén. Új és felújított épületekben a kezdeti terveknek megfelelően készült el, egy otthonos, üdülőszerű területté alakított intézmény komplexum.

2013. július 1-től a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő, 279 enyhe és középsúlyos felnőtt értelmi fogyatékos személy részére nyújt humánus, korszerű ellátást, mely a jelenkor újszerű, magasabb igényeinek, minőségi elvárásainak felel meg.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonaként feladata, az ellátásra jogosult személyeknek, fizikai, mentális, pszichés állapotukhoz, életkorukhoz, ápolási, gondozási szükségleteikhez, önellátási szintjükhöz igazodó, differenciált ellátás nyújtása. Tiszteletbe kell tartani az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot.

Az intézmény, foglalkoztató jellegének megfelelően céljai és feladatai megfogalmazásakor elsődlegessé válik a pedagógiai, gyógypedagógiai támogatás, melynek célja az önálló életre nevelés, eszköze pedig a különféle formában szervezett egyéni fejlesztés, a mentálhigiénés ellátás, valamint a fejlesztő foglalkoztatás szervezése.

A lakók ápoló-gondozó otthoni ellátása két ellátási formában történik:

  • hagyományos ellátás, valamint
  • Félúton Házas ellátás.

Hagyományos ellátás: A lakók elhelyezése 3 db kétszintes szállóépületben, 4 ágyas szobákban, 20-30 férőhelyes gondozási egységeken történik. A szobák esztétikusak, a normalizációhoz szükséges színvonalon berendezettek.

Félúton Házas ellátás: A lakók elhelyezése önálló, egy illetve kétszintes egyenként 6, 8 vagy 10 fős családi házakban történik. A Félúton Ház olyan élettréning, mely lehetőséget teremt az ott élő  emberek számára, hogy megszerezzék azokat a készségeket és jártasságokat, amelyekre az önálló életben majdan szüksége lesz.

A fejlesztő foglalkoztatás keretében az intézmény falain belül és kívül dolgoznak az ellátottak, pl.  a  foglalkoztató műhelyekben kosárfonást, seprűkötést, szőnyegszövést, ajándéktárgy készítést végeznek, valamint  parkgondozási feladatokat látnak el.

Az intézmény minden ellátottjának szervez programokat (sport, színházlátogatás, üdülés, kirándulás, kulturális, kézműves szakkörök) amelyeken tetszés szerint lehet részt venni. A lakók kreativitása, egyéni ötletei alapján alakuló programokhoz az intézmény támogató hátteret nyújt.

Ezek azok a kikapcsolódást szolgáló programok, melyek a társadalmi integrációt segítik elő, a pihenésen, a testi és lelki felüdülésen keresztül.

A szabadidős elfoglaltságokhoz a Magyar Speciális Olimpia Szövetség, a Darvastói Szabadidő és Sportegyesület, a Félúton Ház Alapítvány is hozzájárul támogatásukkal.