Hit-vető vetélkedő Kamond

Éneklünk a csodákról

Hit-vető vetélkedő Kamond

2024. március 12-én az idei évben is részt vettünk a kamondi vetélkedőn. A téma széleskörű volt: Csodák a Bibliában. Másfél hónapon keresztül szinte naponta forgattuk a Bibliát, elevenítettük fel az Ótestamentum és az Újtestamentum „csodás” történeteit. Ezért kevés hibával töltöttük ki a tesztlapot.
Állandó feladat egy történet előadása. Mi e feladatot kiváltottuk zenés összeállítással, négy csodatételről énekeltünk. Ezekhez egy lakónk készített illusztrációkat. Az alkotások is és az énekek is nagy tetszést arattak, Kedu József segítő munkatárs gitárkísérete emelte az előadás színvonalát. Finom ebédet, és a részvételért emléklapot kaptunk.

Zárásként közösen énekeltünk. Áldásos napunk volt, köszönjük a rendezőknek, hogy ismét együtt lehettünk, méltóképpen készültünk húsvét ünnepére.

                                                                                               Vassné Bakondi Katalin
fejlesztő pedagógus-hitoktató